Hebben van een huis

Verbouwen, bijbouwen, splitsing van grondstukken

 

Huizen op het land zijn minder groot dan wij gewoon zijn. 100 M2 is een normale maat. Vindt men een huis van 120-130 m2 dan is dat uitzonderlijk. Bijna alle huizen hebben de indeling met een kleine tussenkamer -Hongaren zetten er de eettafel- met een kamer links en rechts. Men komt dus van de ene kamer in de andere. Een gang is zelden aanwezig. Soms is er een extra ruimte omdat men de veranda heeft gesloten. Veranda,s worden meestal gesloten. 

 

Groot genoeg voor een echtpaar, zal U zeggen. Maar een gezin? Voor Hongaren is het heel normaal om een bed in de woonkamer te zetten. De grootste woningen hebben niet meer kamers. De kamers zijn alleen groter.  In bekende plaatsen als Tiszafured, Szolnok, Debrecen, vindt men wel huizen van 160-200 m2. Dan wel 200.000 euro meenemen.

 

In het buitengebied kan een grondstuk bijvoorbeeld voor 1-, 3-, 5 % bebouwbaar zijn. Maar binnen de bebouwde kom is het meestal 25 %. Soms is het 20 % of 30 %.  Men vraagt dat op bij de gemeente. Elke gemeente moet een architect ter beschikking hebben. Meestal heeft deze ook een eigen praktijk. Deze architect beslist over aanvragen. Tot 10 % (van de bestaande bebouwing) bijbouwen en vervanging van bestaande gebouwen is niet moeilijk.

 

Moeilijker wordt het als men meer wil. Het beste neemt men dan een architect. Handig is het om dan de architect van de gemeente te nemen. Het maken van tekeningen kost meestal een paar honderd euro. Houten gebouwen zonder fundering mag men tot 40 m2 meestal vrij bouwen. In sommige gemeenten is er een meldingsplicht. Maar let op, zodra er een bed staat geldt dit niet. Voor de gemeente wordt  het dan een woonruimte. Grote grondstukken -vooral boven de 3.000 m2 worden schaarser. Dit omdat men ze kan splitsen, zodat een extra bebouwbaar grondstuk ontstaat. Heeft men 26 meter aan de straatzijde, dan mag men splitsen. Een splitsing is eenvoudig aan te vragen bij de gemeente. Beide grondstukken moeten dan wel een minimum grote hebben. In de gemeente Sarud is dat bijvoorbeeld 600 m2.

 

Eerder is wat geschreven over de betrouwbaarheid van sommige makelaars of bemiddelaars. Ook vakmensen hebben vaak een andere mentaliteit dan wij gewoon zijn. Er zijn ook makelaars die tevens een aannemersbedrijf hebben. Hier is te zeggen: je hoeft niet direct een contract te tekenen. Makelaars bieden vaak ook aan om via betaling van alles te regelen. Bijvoorbeeld het ziekenfonds of het op Hongaars kenteken zetten van de auto. Vraagt men raadt in een facebookgroep als Wonen en reizen in Hongarije, dan kan men zulke zaken vaak zelf doen. 

 

De vele facebookgroepen berichten over hoe men door (sommige) vakmensen kan worden opgelicht. Vaak gaat het om hele grote bedragen. Natuurlijk is het mij in 13 jaar ook overkomen.  Het gaat te ver om hier alle voorbeelden te noemen. M.i. doet men er het beste aan om bij elke stap te denken: welk risico loop ik? Vooral met het geven van voorschotten moet men erg voorzichtig zijn. 

 

Dr Adri Scholtens heeft als eigenaar van www.tiszameer.com een uitgebreide ervaring met huurkoop zonder aanbetaling